PUBLIKUJ ARTYKUŁ Z KAŻDEJ DZIEDZINY NAUK!

ZOSTAŃ REDAKTOREM ZESZYTU NASZEJ SERII !

Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter Serii Wydawniczej i są wydawane w formie elektronicznej

Publikacja artykułów w SZN WEUO jest nieodpłatna, co oznacza, że Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikowaniem artykułu.

j

PUBLIKUJ ARTYKUŁ Z KAŻDEJ DZIEDZINY NAUK!

Seria Wydawnicza ma charakter interdyscyplinarny, publikowane są artykuły z różnych dziedzin nauki, w tym nauk: ekonomicznych, społecznych, prawnych, technicznych, oraz nauk o Ziemi.

i

PUBLIKUJ ARTYKUŁ NA PODSTAWIE PRACY DYPLOMOWEJ I MAGISTERSKIEJ!

Możliwe jest publikowanie artykułu z wykorzystaniem wyników badań zawartych w pracy licencjackiej oraz magisterskiej.

PUBLIKUJĄC ZBIERASZ PUNKTY DO STYPENDIUM!

Publikowanie artykułu naukowego podnosi szanse na zdobycie stypendium naukowego na UO oraz stypendiów zewnętrznych, np. Stypendium Prezydenta Miasta.

ZOSTAŃ REDAKTOREM ZESZYTU NASZEJ SERII !

Zapraszamy pracowników dydaktycznych do redagowania zeszytów w ramach naszej Serii Wydawniczej.

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego


Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego