PUBLIKUJ ARTYKUŁ Z KAŻDEJ DZIEDZINY NAUK!

ZACHĘCAMY DO ROZWIJANIA TWOJEGO DOROBKU NAUKOWEGO

SDZ nr 2/2020

Studenckie Zeszyty Naukowe nr 2 - 2019

SDZ nr 1/2020

Studenckie Zeszyty Naukowe nr 2 - 2019

SDZ nr 1/2019

SDZ nr 2/2019

Jeśli:

 • rozwijasz swoje pasje i zainteresowania,
 • prowadzisz aktywność społeczną (działasz aktywnie w ramach fundacji, stowarzyszeń, wolontariatu),
 • uczestniczysz w wymianie studenckiej (krajowej i zagranicznej),
 • realizujesz praktyki studenckie,
 • jesteś członkiem koła naukowego,
 • chcesz zwrócić uwagę na nurtujące i ciekawe zagadnienia,
 • występujesz w ramach sympozjów naukowych, seminariów studenckich,
 • aktywnie uczestniczysz w pracach zespołów badawczych,
 • prowadzisz prace badawcze we współpracy z pracownikiem naukowym,
 • realizujesz własne badania (indywidualne lub grupowe),
 • chcesz opublikować fragment swojej pracy licencjackiej lub magisterskiej,
 • myślisz o kontynuowaniu kariery naukowej i pragniesz dostać się na studia doktoranckie.

PUBLIKUJ ARTYKUŁ Z KAŻDEJ DZIEDZINY NAUK

TO ZYSKASZ

Student, absolwent:

 • uczestnictwo w dyskusji naukowej – wymianie myśli i twórczych rozwiązań naukowych,
 • zwieńczenie pracy i zaangażowania na różnych polach aktywności studenckiej,
 • profesjonalny debiut dla osób rozpoczynających działalność naukowo-badawczą,
 • zdobycie umiejętności związanych z procedurą wydawniczą,
 • rozwój kariery zawodowej,
 • realizacja celów rozwoju naukowego i zawodowego w sposób niestandardowy,
 • wzbogacenie swojego życiorysu i dorobku naukowego,
 • zdobycie cennych punktów przy wnioskowaniu o stypendium Rektora lub Prezydenta Miasta.

Nauczyciel akademicki:

 • rozwój dorobku naukowego poprzez udział w redagowaniu i recenzowaniu SZN WEUO – funkcja Redaktora lub Recenzenta Naukowego Zeszytu,
 • rozwój i potwierdzenie umiejętności dydaktycznych poprzez upowszechnianie wyników badań naukowych studentów i doktorantów,
 • skuteczne osiąganie efektów kształcenia w zakresie kształtowania umiejętności badawczych studentów, także poza standardowymi zajęciami dydaktycznymi
 • możliwość rozwoju interdyscyplinarnych badań i zacieśniania współpracy w środowisku naukowym.

Studenckie Zeszyty Naukowe mają charakter Serii Wydawniczej i są wydawane w formie elektronicznej

Publikacja artykułów jest nieodpłatna – Autor nie ponosi żadnych kosztów związanych z publikowaniem artykułu.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i dydaktycznych, w tym m.in.:

opiekunów kół naukowych

kierowników studiów doktoranckich

kierowników studiów podyplomowych

promotorów i recenzentów prac dyplomowych oraz magisterskich

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego